Ceník nadstandardních výkonů od 1.1.2023
Vyšetření akutních pacientů bez objednání
(akutním pacientem se rozumí pacient se žádankou od PL či jiného lékaře s výslovnou žádostí o AKUTNÍ či URGENTNÍ ošetření)
bez poplatku
Vyšetření  neobjednaného neakutního pacienta v pracovní době 500 Kč
Objednané vyšetření pacienta mimo standardní pracovní dobu 200 Kč
Vyšetření pacienta v domácím prostředí – návštěvní služba dle možností lékaře 1200 Kč
(Brno, Kuřim)
Ostatní lokality dle vzdálenosti a domluvy
Ceník výkonů pro samoplátce (a pacienty nesmluvní pojišťovny VZP  111)
Vyplnění formuláře pro úrazovou pojistku 350 Kč
Vyplnění formuláře pro školu – schopnost studia, osvobození od TV atd. 100 Kč
1. vyšetření lékařem 500 Kč
Kontrolní vyšetření 250 Kč
Vyšetření ultrazvukem 300 Kč
Obstřik (injekční aplikace léků do kloubu) 250 Kč
+ aktuální cena aplikovaných léků
Převaz rány včetně standardního materiálu 150 Kč
Ultrazvukové vyšetření kyčlí kojence 350 Kč
Ošetření probíhající v cizím jazyce (mimo slovenštinu) + 50%
Aplikace terapie rázovou vlnou – 1 lokalita 600 Kč
Aplikace 5x terapie rázovou vlnou (SWT) – 1 lokalita 2500 Kč